Verleende omgevingsvergunning Oude kerkweg 2 en 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051KW 2
  • 8051KW 4
Publicatiedatum
26-11-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Oude Kerkweg 2 en 4: activiteit bouw, voor het wijzigen van de reeds verleende vergunning, verzonden 22 november 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.