Vergunningsvrije activiteit Geldersedijk 95 (rectificatie)

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051SE 95
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

In week 6 is gepubliceerd dat de aanvraag voor Geldersedijk 95, activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor het verleggen van de hoofdwaterleiding, buiten behandeling is gelaten. Deze aanvraag betreft echter een vergunningsvrije activiteit.

Procedure

Tegen een vergunningsvrije activiteit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.