Werken aan de weg

Bij het bouwen van een nieuwe wijk komt er meer kijken dan alleen het bouwen van huizen. Naast het bouwen van woningen is ook het aanleggen en onderhouden van de wijkinfrastructuur belangrijk. Dat betekent niet alleen nieuwe wegen aanleggen, maar ook bestaande wegen aanpassen of uitbreiden. Hoe de verschillende wegen met elkaar verbonden zijn, is als het ware het hart van de buurt. Dit zorgt niet alleen voor een goede bereikbaarheid, maar beïnvloedt ook hoe de wijk eruitziet en werkt. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar de nieuwe wegen in de nieuwbouwwijk te kijken, maar ook naar de invloed op de omliggende infrastructuur. Het is nodig om deze infrastructuur te verbeteren om aan de behoeften van de groeiende wijk te voldoen.

Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de wegen in Hattem te verbeteren, werken wij regelmatig aan de weg. Je leest hier welke wegwerkzaamheden rondom ’t Veen plaatsvinden.

Aanpak Apeldoornseweg 

Wij willen de Apeldoornseweg verkeersveiliger maken. Dit doen wij door de bebouwde komgrens te verplaatsen. En de maximum snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur. Ook krijgt de weg een nieuw uiterlijk.

Direct naar aanpak Apeldoornseweg

Nieuwe verbindingsweg

G.W. Barendsenweg verkozen tot de nieuwe naam voor de nieuw aan te leggen toegangsweg voor ’t Veen (5 februari 2024)

Direct naar samenhattem.nl: nieuwe verbindingsweg