Aanpak Apeldoornseweg

Wij willen de Apeldoornseweg verkeersveiliger maken. Dit doen wij door de bebouwde komgrens te verplaatsen. En de maximum snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur. Ook krijgt de weg een nieuw uiterlijk.

Waarom pakken wij de Apeldoornseweg aan?

De keuze om de Apeldoornseweg aan te pakken, komt voort uit de wens voor een veiligere weg en een leefbaardere omgeving voor iedereen. In ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) staat duidelijk vermeld dat de bebouwde komgrens van de Apeldoornseweg moet worden verplaatst. Van De Marke tot voorbij het kruispunt met de Burgemeester van Heemstralaan.

Deze keuze is gebaseerd op meerdere overwegingen

Het gebied tussen de Burgemeester van Heemstralaan en de Hoopjesweg is sterk bebouwd. Deze bebouwing blijft naar verwachting groeien door de ontwikkeling van 't Veen tot een gemengde omgeving voor wonen en werken. Hierdoor wordt het nog belangrijker om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Daarnaast willen wij de fietsverbindingen binnen de stad verbeteren. En de veiligheid voor fietsers vergroten. Dit maakt onderdeel uit van het project 'aanpak Apeldoornseweg'.

Kijk voor meer informatie op www.samenhattem.nl

Nieuws

Inspiratiemarkt herinrichting Apeldoornseweg (18 oktober 2023)