Nieuwe burgemeester

 • Benoemingsprocedures van burgemeesters stilgelegd

  Vanwege de maatregelen die afgekondigd zijn om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures stil te leggen. Dit heeft ook gevolgen voor de lopende burgemeestersprocedure in de gemeente Hattem.

 • Inwonersconsultatie

  De gemeenteraad heeft de inwoners van Hattem gevraagd naar wat voor burgemeester gezocht moet worden. Van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 konden inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal hebben 287 respondenten hun mening gegeven.

 • Vertrouwenscommissie

  De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. Omdat het ondoenlijk is om met 15 raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester, is er een vertrouwenscommissie ingesteld.

 • Hoe vinden we een nieuwe burgemeester?

  Hattem is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden bestaat uit diverse stappen die zorgvuldig doorlopen dienen te worden. De procedure duurt om die reden ongeveer negen maanden.

 • 63 sollicitanten vacature burgemeester

  Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Hattem hebben zich 63 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

 • Profielschets

  De profielschets bevat de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester van Hattem moet voldoen.

 • Coalitieakkoord Hattem 2018-2022

  In het coalitieakkoord presenteert de coalitie verschillende ambities voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord heeft de titel: Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem.

 • Rapport Verkenners Kop van de Veluwe

  Onder de titel 'Samen voor de Kop van de Veluwe - een pleidooi voor actie!' ligt het rapport van de verkenners er.