Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. Omdat het ondoenlijk is om met 15 raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester, is er een vertrouwenscommissie ingesteld.

De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf raadsleden. Een wethouder adviseert de vertrouwenscommissie en de griffier en gemeentesecrataris ondersteunen. De vertrouwenscommissie en de Commissaris van de Koning nemen samen de sollicitanten door. Vervolgens besluit de vertrouwenscommissie welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Hattem bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Hattem verwacht zijn nieuwe burgemeester in september van dit jaar.

Profielschets

De profielschets bevat de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester van Hattem moet voldoen. Op basis van deze schets kunnen kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar worden vergeleken. Door middel van een digitale vragenlijst en een interactieve bijeenkomst is in november en december aan de inwoners van Hattem gevraagd om input te leveren voor de profielschets (pdf 1 Mb).