Markt in Hattem in de zomermaanden afgesloten voor autoverkeer

Het college van B&W heeft besloten de Markt in de zomerperiode af te sluiten. Van 1 mei tot 1 oktober, op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur, is de Markt niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De toegang tot de Markt wordt met paaltjes geregeld. Zo is de binnenstad veiliger en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers.

De gemeente Hattem zet in op een beter bereikbare, gastvrije en veilige binnenstad

In 2016 heeft het college, via een verkeersbesluit, besloten dat de Markt in de periode 1 mei tot 1 oktober, op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur afgesloten is voor motorvoertuigen. Dit verkeersbesluit wordt vanaf 1 mei 2019 tot uitvoering gebracht. Daarnaast treft de gemeente ook andere maatregelen. Zo komen er aan de Kerkhofstraat extra parkeerplaatsen. Extra handhaving in de blauwe zone (maximaal 1 uur parkeren) ontmoedigt het lang parkeren in de binnenstad. En samen met HAVO, Rond Uit Hattem en de Hattemse musea komt er een verbeterplan voor de bewegwijzering naar de bestaande parkeerplaatsen voor langparkeerders.

Historische binnenstad

Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener te maken. Ook het autoluw maken van de binnenstad is hier onderdeel van.