Voorkom natuurbrand

Al heeft het de afgelopen week geregend. De natuur is droog na een lange warme zomer. Wees daarom voorzichtig met vuur, want een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand. Een natuurbrand is namelijk grillig en moeilijk te bestrijden.

Zo kunt u het voorkomen

Rook niet in een natuurgebied, of maak uw peuk zorgvuldig uit (nat), voordat u hem weggooit. Wees voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf. Barbecue bijvoorbeeld op veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee en gooi het thuis weg. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Let op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Dit kunt u doen bij brand

  • Ga niet zelf proberen de natuurbrand te blussen.
  • Verlaat het gebied – laat spullen achter die het vluchten belemmeren.
  • Vlucht naar een veilig gebied, bijvoorbeeld de openbare weg of de bebouwde kom.
  • Bel 112, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
  • Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer.

Dit doet de overheid

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten diverse voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Er wordt bijvoorbeeld begroeiing geplant die minder brandgevoelig is. Ook wordt gezorgd voor goede vluchtplannen en vluchtwegen. In tijd van grote droogte worden vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en mankracht.