Werkzaamheden Hoopjesweg en Waalstraat

De laatste twee weken van augustus vinden werkzaamheden plaats aan de Hoopjesweg en de Waalstraat. Hiervoor is het noodzakelijk om volgende verkeersmaatregelen te nemen.

Aanpassing drempel Hoopjesweg bij Populierenlaan

Het verkeer wordt over rijplaten over de groenstrook langs de werkzaamheden geleid. Afslaand verkeer naar Populierlaan en Allee kan gewoon doorgaan.

Aanleg verhoogd plateau Waalstraat bij de speeltuin

De Waalstraat wordt ter plaatse afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor zijn ook de aansluitingen van de Elskamp en Ruytershoeve bij de Waalstraat afgesloten.

Als de werkzaamheden aan de Waalstraat gereed zijn worden de verkeersregels van een 30km/uur zone van kracht. Dit houdt in dat rechts voorrang heeft. Er worden tijdelijk borden geplaatst met “Verkeerssituatie gewijzigd”.

Vragen? Neem contact met ons op via (038) 443 16 16.