Hattem heeft een regionaal advies- en meldpunt verward gedrag

Gemeente Hattem heeft een nieuw gemeentelijk advies- en meldpunt. Een meldpunt waar zorgen en signalen over inwoners met verward gedrag gemeld kunnen worden. Zo hopen we dat zij sneller passende hulp krijgen. Dit advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00.

Wanneer belt iemand het advies- en meldpunt verward gedrag?

Inwoners en professionals kunnen dit nummer bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft en de deur niet opent als er aangebeld wordt. Of over een kennis die in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Als een hulpverlener bekend is, kan deze natuurlijk beter direct gebeld worden.

Hoe werkt het advies- en meldpunt?

De beller krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn. Deze onderzoekt direct welke vervolgstappen er nodig zijn om de situatie zo snel mogelijk over te dragen aan een organisatie die passende hulp kan bieden.

Waarom dit advies- en meldpunt?

Gemeenten willen op tijd ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Daarbij is het vroegtijdig signaleren van problemen belangrijk. Door het advies- en meldpunt komen deze signalen op de juiste plek binnen. Inwoners en professionals kunnen tijdig hun zorgen uiten, de gemeente kan – indien nodig – ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen.

Praktische informatie over het advies- en meldpunt

Het advies- en meldpunt verward gedrag neemt meldingen in ontvangst voor de gemeente Hattem en voor 15 andere gemeenten in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. Het advies- en meldpunt is iedere dag bereikbaar van 09:00 tot 23:00 uur via 088 – 933 55 00.

Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112.