Inloopavond over Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg

Gemeente Hattem gaat de Burg Bijleveldsingel, de Vechtstraat en de Hessenweg opnieuw inrichten. Op dinsdag 3 maart bent u van harte welkom tijdens een inloopavond. Wij vertellen u graag over het ontwerp voor de wegen en de vervolgstappen richting uitvoering.

Burg Bijleveldsingel, de Vechtstraat en Hessenweg worden veiliger

De maximum snelheid gaat op een groot deel van de genoemde wegen van 50 km/h naar 30 km/h en de weginrichting passen wij hierop aan. Het verlagen van de maximum snelheid draagt ook bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving.

Kabels en leidingen Hessenweg

Vooruitlopend op de genoemde werkzaamheden start de firma Siers met werkzaamheden aan leidingen van Liander (gas) en Vitens (drinkwater) in de Hessenweg. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de periode mei tot en met oktober. De firma Siers licht de werkzaamheden tijdens de bewonersavond toe.

Dinsdag 3 maart van 18.00 – 20.00 uur in de Open Poort