Verkeerstellingen

Vanaf vrijdag 19 januari liggen er op een aantal wegen in Hattem ‘telslangen’. Met deze telslangen meten we de hoeveelheid verkeer. Zo krijgen we een goed beeld van de verkeersdruk op deze wegen. De verzamelde gegevens biedt ons inzicht in welke routes verkeersdeelnemers rijden. Ook helpt de informatie bij het maken van geluidsberekeningen. Dit nemen we mee bij de ontwikkelingen in onze stad.

Hoe werkt het?

Aan de hand van de afstand tussen de voorste en de achterste as van een voertuig, kunnen de telslangen bepalen welke soorten voertuigen gebruik maken van de weg. Ook deze gegevens zijn interessant bij het maken van geluidsberekeningen en zo weten we ook wat meer over het soort vervoermiddel waarmee de Hattemer reist! 

De telslangen worden zo bevestigd dat zij geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. De slangen blijven ongeveer drie weken liggen.