Woonprogramma inclusief zorgvisie

Op maandag 22 januari is het Woonprogramma besproken in de commissievergadering Ruimte & Duurzaamheid.
Het programma gaat over het woonbeleid in Hattem. Maar ook over de combinatie van wonen en zorg. Daarom bevat het programma ook een woonzorgvisie.

Het Woonprogramma is nodig om voortgang in de woningbouwproductie te kunnen houden. Het programma gaat over de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen en speelt daarop in. Zo is er speciale aandacht voor starters op de woningmarkt, jongeren- en ouderenhuisvesting (type woningen), sociale huurwoningen en midden huurwoningen (betaalbaarheid woningen). 

Het Woonprogramma komt overeen met de wens van de gemeenteraad; een uitbreiding van de woonvoorraad dat voorziet in de behoefte van de diverse doelgroepen. 

Let op: in de Hattemer van 24 januari staat dat het Woonprogramma op maandag 5 februari 2024 wordt behandeld in de raadsvergadering. Dit is niet juist. Wij informeren je binnenkort over het vervolg.