Werkzaamheden begraafplaats

De komende weken vinden er diverse werkzaamheden plaats op de begraafplaats aan de Kerkhofdijk. Het uitbreidingsgebied wordt gereed gemaakt voor 158 nieuwe graven.

Het terrein wordt ingericht met taxushagen en er komen nieuwe paden met halfverharding. Ook krijgt de begraafplaats een bewateringssysteem. Via druppelslangen onder de hagen en bij beeldbepalend groen krijgen planten automatisch water tijdens periodes van droogte.

Uiteraard beperken wij de overlast voor bezoekers tot een minimum en zijn er geen werkzaamheden tijdens uitvaartplechtigheden.