Fraude advertentiewerving gemeentegids

Er zijn meldingen bij de gemeente binnengekomen over zogenaamde ‘aanbieders’ van de gemeentegids. Zij benaderen ondernemers en instellingen voor het plaatsen van een advertentie of een vermelding in de gemeentegids.

Dit gebeurt zowel schriftelijk als telefonisch. De gemeentegids van Hattem wordt uitgegeven door Akse Media. Als u benaderd wordt voor het plaatsen van een advertentie of een vermelding door een ander bedrijf dan Akse Media klopt dit dus niet!

U kunt dit dan melden bij de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk wil burgers en bedrijven behoeden voor oplichtingspraktijken en weerbaarder maken tegen fraude. Informatie over advertentiefraude kunt u vinden op de website www.fraudehelpdesk.nl. Hier kunt u ook fraude en oplichtingspraktijken melden.