Update Woonzorgzone Geldersedijk

Na een lange wachttijd is er eindelijk een datum vastgesteld voor de zitting in de bodemprocedure van het beroep tegen het bestemmingsplan Geldersedijk.

"We zijn blij dat er eindelijk na twee-en-een-half jaar wachten duidelijkheid is over een datum" stelt verantwoordelijk wethouder Koen Castelein. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat de zaak op 2 oktober 2024 dient.

Met de duidelijkheid over de zittingsdatum zijn de betrokken partijen nu bezig met de voorbereiding op deze zitting. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de vergunningaanvraag voor het IKC (Integraal Kindcentrum), het opstellen van het inrichtingsplan voor het openbaar gebied, de aanbesteding van de woongebouwen. De betrokkenen en omwonenden worden meegenomen.