Artikel 1 van de Grondwet

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Tijdens de commissievergadering Openbare Ruimte en Bestuur op maandag 25 maart, onthulden wethouder Koen Castelein en burgemeester Marleen Sanderse een paneel met daarop artikel 1 van de grondwet. Wethouder Castelein nam voorafgaand aan de vergadering het woord. Als portefeuillehouder Diversiteit en Inclusie, miste hij de aanwezigheid van dit artikel in het stadhuis. Het artikel is het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en wordt ook wel het gelijkheidsbeginsel genoemd. Elke inwoner in Nederland heeft dezelfde rechten, ongeacht afkomst, voorkeur of overtuiging. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Volgens de wethouder was de raadzaal dé plek waar het paneel het meest tot zijn recht kwam. “Op de plek waar de discussies en beraadslagingen over onze inwoners en stad plaatsvinden, is de aanwezigheid van het gelijkheidsbeginsel vooral van symbolische waarde.” Volgens de wethouder is het, zeker in de huidige tijd van onrust, extra belangrijk dat we oog hebben voor elkaar.

Onthulling door de wethouder en burgemeester van het paneel met Artikel 1

Burgemeester Sanderse onderstreepte het belang van artikel 1 door een aantal regels uit een gedicht van Simon Vinkenoog te citeren:

‘De grondwet heet vertrouwen,
de grondwet betekent de MOED levend te houden,
ook al slaat het onweer apocalyptisch toe.
Trotseer de bliksem der verblinding,
Blijf wie je was, bent en zult zijn:
Een levende geest waaruit het leven niet is geweken.’