Judith Goudriaan voorgedragen als nieuwe griffier

In de afgelopen periode is de procedure van werving en selectie doorlopen om te komen tot een vaste invulling van de functie van griffier. Na een zorgvuldig doorlopen traject draagt de selectiecommissie Judith Goudriaan voor als door de raad aan te wijzen griffier van de gemeente Hattem. De formele besluitvorming staat gepland in een extra ingelaste raadsvergadering op 15 april 2024, waarna zij op 1 mei 2024 kan starten.

Judith Goudriaan heeft ruime ervaring met de lokale democratie vanuit haar functie als senior statenadviseur in Flevoland. Na een overdrachtsperiode eindigt het interim griffierschap van Göran Winters, die de raad de afgelopen periode heeft ondersteund.

Teun Juk (voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad): “In mevrouw Goudriaan hebben we een griffier gevonden die de gemeenteraad stevig kan adviseren en ondersteunen bij de uitoefening van zijn taken. De heer Winters heeft in de afgelopen periode stappen gezet in de verbetering van de informatievoorziening en het in beeld brengen van mogelijke verbeteringen in de werkwijze van de raad. Daarmee is een goede basis gelegd voor mevrouw Goudriaan om de gewenste professionalisering van de raad verder vorm te geven.”