Maart 2020

 • Benoemingsprocedures van burgemeesters stilgelegd

  26 maart 2020

  Vanwege de maatregelen die afgekondigd zijn om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures stil te leggen. Dit heeft ook gevolgen voor de lopende burgemeestersprocedure in de gemeente Hattem.

 • Herstelwerkzaamheden tegelwerk zwembad De Marke

  24 maart 2020

  Het tegelwerk rondom de baden van het zwembad De Marke heeft helaas herstelwerk nodig. Dat betekent dat het zwembad een aantal weken moet sluiten. Zo kunnen de herstelwerkzaamheden goed verlopen.

 • Van de gemeenteraad: Aan alle inwoners van Hattem

  24 maart 2020

  Terwijl het coronavirus om zich heen blijft grijpen, proberen we deze unieke situatie samen het hoofd te bieden. Afstand houden, thuiswerken, gesloten scholen, restaurants en winkels, economische tegenslagen en ziekte, angst en onzekerheid. Met deze maatregelen en omstandigheden hebben ook wij Hattemers te maken.

 • Energievoorziening Liander

  23 maart 2020

  De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. Wat er ook gebeurt, de energievoorziening moet in stand blijven. Het noodzakelijke werk blijft Liander ook in deze periode doen.

 • Interviews burgemeester over het coronavirus

  23 maart 2020

  Bekijk hier de wekelijkse interviews van burgemeester Toon van Asseldonk met RTV Hattem.

 • Corona. Wat nu?

  23 maart 2020

  Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en complex zijn. Voor deze mensen is er de animatie in begrijpelijke taal. Zodat ook zij kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

 • Dringend verzoek aan inwoners om bezoek aan Milieubrengstation te beperken

  20 maart 2020

  Veel inwoners brengen de afgelopen dagen een bezoek aan de Milieubrengstations van ROVA. Dit zorgt voor grote drukte en lange wachtrijen. Om de gezondheid en veiligheid niet in gevaar te brengen, roept ROVA inwoners op om alleen naar het Milieubrengstation te komen als dat echt noodzakelijk is. Spaar liever spullen op en kom in één keer met grotere hoeveelheden.

 • Gewijzigde openingstijden stadhuis

  20 maart 2020

  Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken heeft het stadhuis vanaf maandag 23 maart gewijzigde openingstijden.

 • Ondersteuning voor ondernemers

  19 maart 2020

  De maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben flinke gevolgen voor iedereen in ons land. Ook ondernemers worden hard geraakt, omdat hun inkomsten soms flink terug lopen, maar hun vaste lasten niet minder worden. Om ondernemers in deze omstandigheden te ondersteunen heeft de gemeente Hattem een aantal maatregelen in het leven geroepen. Deze maatregelen bestaan naast de maatregelen die het kabinet heeft genomen.

 • Hattem stelt activiteiten rondom 75 jaar vrijheid uit

  19 maart 2020

  Op 18 april is het 75 jaar geleden dat Hattem door de Canadezen werd bevrijd. In de periode rondom deze bevrijdingsdag zijn veel activiteiten gepland. Vanwege de impact van het coronavirus worden deze activiteiten uitgesteld.

 • Afvalinzameling ROVA

  19 maart 2020

  De klantenservice van de ROVA is extra druk in verband met vragen over de dienstverlening in verband met het coronavirus. De veelgestelde vragen zijn voor u verzameld.

 • Ondersteuning mantelzorgers

  19 maart 2020

  Nederland zit op dit moment in een hele nare situatie. Het coronavirus legt een groot deel van ons leven plat. Ook mantelzorgers hebben te maken met de gevolgen en maatregelen in verband met het virus.

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  16 maart 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

 • Inloopspreekuren op het CJG

  24 maart 2020

  In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur op het consultatiebureau. Daarnaast geldt voor het inloopspreekuur van Maatschappelijk werk op de dinsdag- en donderdagochtend dat u zich hier vooraf telefonisch moet aanmelden. De balie van het CJG is voor inloop gesloten, uiteraard kunt u het CJG altijd mailen.

 • Aangepaste dienstverlening gemeente Hattem

  23 maart 2020

  De Rijksoverheid heeft inmiddels verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Hattem volgen we deze maatregelen nauwkeurig op. Op deze pagina vindt u de belangrijkste maatregelen, consequenties en links naar betrouwbare informatie.

 • Gewijzigd aanbod consultatiebureau

  24 maart 2020

  Op dit moment bezoekt u met uw kind(eren) het consultatiebureau bij Vérian. In het hele land worden er allerlei maatregelen genomen om het Coronavirus niet verder te laten uitbreiden. Ook bij het consultatiebureau zijn er keuzes gemaakt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Op deze pagina leest u de maatregelingen die zijn genomen.

 • Deze gemeentelijke bijeenkomsten gaan niet door vanwege het coronavirus

  23 maart 2020

  Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt bijeenkomsten te annuleren. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

 • Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

  16 maart 2020

  Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers.

 • Drie personen ondertekenen Participatieverklaring

  09 maart 2020

  Op vrijdag 6 maart ondertekenden drie personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Hattem wonen de Participatieverklaring. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.

 • Hattemers tevreden over GRIP wagen

  02 maart 2020

  De GRIP wagen (Grondstoffen Inleverpunt) van ROVA, die tegenwoordig elke donderdagmiddag op het parkeerterrein van AH staat, wordt goed bezocht!