Deze gemeentelijke bijeenkomsten gaan niet door vanwege het coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt bijeenkomsten te annuleren. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Concreet gaat het om de hier onder genoemde bijeenkomsten:

  • 23 maart Inloopmiddag verkeersbesluit ’t Veen
  • 24 maart Inloopavond Hoenwaard2030
  • 25 maart: Pleegouderavond
  • 28 maart: Compostdag
  • 1 april: Roefeldag

Wij geven hiermee gehoor aan de oproep van de regering en het RIVM om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij bepalen op een later moment of wij de bijeenkomsten alsnog organiseren. Blijf deze website in de gaten houden voor meer informatie.