Herinrichting Eijerdijk - Verlengde Parklaan

Gemeente Hattem heeft onlangs het werk aan het deel Eijerdijk- Verlengde Parklaan afgerond. Bij de laatste inspectieronde zijn een aantal punten geconstateerd die niet voldoen aan onze eisen. Dit moest aangepast worden. De meeste herstelwerkzaamheden zijn ondertussen uitgevoerd.

Voorafgaand aan definitieve oplevering, controleert gemeente Hattem altijd het werk. Hierbij constateerden wij op een aantal locaties dat er stenen/tegels waren verzakt. De taluds (schuine gedeelte) van de plateaus hadden niet de gewenste vorm voor een vloeiende overgang. Deze resultaten corresponderen ook met de signalen en meldingen die we van verschillende inwoners hebben ontvangen

De aannemer gaat binnenkort de betreffende taluds opnieuw straten zodat eroverheen rijden vloeiender gaat en tegelijk de verkeer remmende werking blijft bestaan.

Met de werkzaamheden aan de Eijerdijk en Verlengde Parklaan is uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), dat in 2018 is vastgesteld. Door het nodige onderhoud en het oplossen van de knelpunten uit het GVVP te combineren in een herinrichting zijn de Eijerdijk en Verlengde Parklaan nu weer klaar voor de toekomst.