Tentoonstelling Over Geloof & Liefde

Op vrijdag 31 mei om 11.00 uur wordt de tentoonstelling ‘Over Geloof & Liefde’ geopend in het stadhuis. De tentoonstelling is onderdeel van de gelijknamige campagne en heeft als doel: gesprekken op gang brengen over geloof en homoseksualiteit.

Als gemeente willen we graag een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Dit geldt voor alle inwoners en medewerkers van de gemeente Hattem. Door gesprekken op gang te brengen, overtuigingen en ervaringen een stem te geven, leren we elkaar beter kennen en begrijpen. De campagne is bedoeld om bruggen te bouwen tussen de LHBTI community en geloofsgemeenschappen. Ofwel: geloof en liefde verbinden. 

De tentoonstelling blijft 6 weken staan. Je hebt dus genoeg tijd om langs te komen, alleen of samen. Het is een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp en wat dit voor jou persoonlijk betekent. 

Voel je welkom.