Aanpak overlast hondenpoep

Overlast van hondenpoep is één van de grootste ergernissen van de Nederlanders. Vooral poep op stoepen, kinderspeelplaatsen en grasvelden wordt als pure overlast ervaren.

Hondenuitlaatstroken en losloopvelden

Verspreid over Hattem zijn 26 uitlaatstroken, waar honden uitgelaten kunnen worden. Op deze stroken wordt het gras extra gemaaid en wordt de poepzuiger incidenteel ingezet. Ook is er in de hoek Boertjesland en Geldersedijk een losloopveld voor honden. Dit is een omheind gebied waar honden lekker kunnen rennen en met andere honden kunnen spelen. Aan de Apeldoornseweg nabij de Hezenbergerweg wordt ook een losloopveld gerealiseerd.

Opruimplicht

Ook op de uitlaatstroken en op de losloopvelden verwachten wij van hondenbezitters dat zij zelf hondenpoep opruimen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige poepzakjes en de speciale prullenbakken. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep bedraagt € 140.

Kijk voor de locaties van de uitlaatstroken en de losloopvelden op www.hattem.nl/uitlaatstroken.