Vier 75 jaar bevrijding!

Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt er veel aandacht besteed aan het feit dat de Veluwe 75 jaar geleden werd bevrijd. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Van grote festivals tot exposities, lezingen, speciale concerten, noem maar op.

Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, uw buurthuis, uw vereniging? Lees dan verder hoe u kunt aansluiten bij het brede programma Veluwe Remembers.

Over Veluwe Remembers

Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt en is gericht op het herdenken, het beseffen van de vrijheid en het vieren daarvan. Binnen Veluwe Remembers worden ook kleinere initiatieven in wijken en buurten gestimuleerd. Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyregeling’ in het leven geroepen. Kleine projecten kunnen een financiële bijdrage van maximaal € 750 aanvragen én meedoen met de communicatie voor het grote publiek via speciale websites en apps. Bij alles binnen Veluwe Remembers wordt gezocht naar de verbinding met elkaar. Het is mooi als uw idee aansluit bij wat er verder gebeurt op de Veluwe. Het is ook mooi als uw idee een basis legt voor het herinneren en het vieren in de volgende jaren.

Spelregels

De belangrijkste spelregels staan hieronder. De volledige regeling staat op de website www.veluweop1.nl.Vragen hierover kunt u mailen naar subsidiebeheer@arnhem.nl.

•    Vanaf 20 mei tot 10 juni 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.
•    Aanmelden kan via de website www.arnhem.nl.
•    De maximale subsidie van € 750 is onder voorbehoud van cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbaar stellen van middelen of goederen.
•    Bij meer aanvragen dan beschikbaar budget, zal verdeling naar rato plaatsvinden.

Meer informatie

Wilt u weten welke initiatieven er al leven in Hattem en of u daarbij aan kunt sluiten? Of wilt u uw idee eerst met de gemeente bespreken? Stuur dan een e-mail naar SaskiaLammerts@hattem.nl.