Burgemeester Sanderse onthult monument op knekelgraf

Burgemeester Sanderse heeft donderdag 9 november een monument onthuld op een knekelgraf op de Algemene begraafplaats Hattem. Dit deed zij door het gedicht “Wie gaat, wat blijft” van Anton van Wilderode voor te dragen. Het monument staat voor alle personen die in Hattem begraven lagen op het Kerkplein rondom de Grote of Andreaskerk.

Eeuwenlang werden boeren, burgers en buitenlui begraven in de binnenstad van Hattem. Tijdens de herinrichting van de binnenstad, voordat de Markt en het Kerkplein opnieuw zijn ingericht, hebben wij samen met de archeologische dienst Zwolle, onderzoek gedaan naar deze voormalige begraafplaats. Er zijn archeologische sporen, die door de werkzaamheden dreigden te verdwijnen, veiliggesteld. Er zijn resten van 133 mensen gevonden en onderzocht. Deze mensen zijn nu ter aarde besteld in een knekelgraf op de begraafplaats.

Het monument is gemaakt door Lia Harmsen in samenwerking met het beeldhouwersgilde uit Hattem. Op de steen staan gebogen chrysanten. Dit is een algemeen symbool voor de dood. Er worden twee chrysanten weergegeven, want even getallen staan voor droevige gebeurtenissen. Aan de achterzijde is een labyrint. Dit symbool geeft weer dat elk leven een eigen reis maakt met ups en downs.

Onthulling