Wethouder Koen Castelein deelt samen met ROVA Hat’emmertje uit

Gemeente Hattem bevordert duurzaam afvalbeheer en moedigt haar inwoners aan om bij te dragen aan een groenere toekomst. Als onderdeel van de Nationale Klimaatweek, heeft Wethouder Koen Castelein woensdag het allereerste Hat’emmertje (gft-bakje) uitgereikt op de plaatselijke weekmarkt.

Het Hat’emmertje is een praktische toevoeging aan elke keuken. Keukenafval, zoals schillen, etensresten, en ander groente- en fruitafval, kunnen zo eenvoudig en snel gescheiden worden ingezameld. Dit initiatief is bedoeld om afvalscheiding makkelijker te maken. Zonder dat inwoners steeds naar een container buiten hoeven te lopen. 

Wij hebben sinds dit jaar gft-containers geïnstalleerd voor inwoners in hoogbouw en zonder tuin. Deze nieuwe gft-containers bevinden zich op dezelfde locaties als andere afvalinzamelpunten, zoals PMD, oud papier/karton en restafval, zodat het wegbrengen makkelijker is. 

Met de plaatsing van deze gft-bakken en het uitdelen van Hat’emmertjes, streven wij ernaar inwoners zonder een groene container de gelegenheid te geven om gft-afval te scheiden. Wij willen ook benadrukken dat effectieve afvalscheiding bijdraagt aan een bewustere levensstijl. Dat komt het klimaat en onze toekomst ten goede. 

Maak samen met ons het verschil voor ons klimaat en onze toekomst. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we een duurzamere samenleving creëren.

uitdelen markt