Tarieven voor begraven aangepast in 2019 en 2020

De gemeente Hattem past in de komende jaren de tarieven voor begraven aan. Door de tarieven in totaal met maximaal 20% te verhogen, wordt begraven meer kostendekkend, maar worden tarieven voor begraven in Hattem niet hoger dan in buurgemeenten. Dat heeft de gemeenteraad van Hattem besloten.

Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een kindergedeelte op de begraafplaats en het aanbrengen van veld- en rijnummering. Daarnaast is het vanaf 2019 mogelijk om bij uitgifte van een graf een naastgelegen graf te reserveren.

Door de genoemde maatregelen wordt de dienstverlening op de begraafplaats verbeterd: door de veld- en rijnummering wordt het eenvoudiger om een graf van een dierbare te vinden. Ook de komst van een speciaal kindergedeelte op het uitbreidingsdeel van de begraafplaats komt tegemoet aan wensen van inwoners.

In het eerste kwartaal van 2019 stelt de gemeenteraad de daadwerkelijke tarieven voor 2019 vast. In 2020 evalueert de gemeenteraad de genomen besluiten om koers te bepalen voor de jaren daarna.

Uitgelicht