Hattemse veteranen bezoeken de IJssellinie

Op vrijdag 20 oktober organiseerde de gemeente de jaarlijkse Hattemse veteranendag. Met 24 veteranen bezocht burgemeester Marleen Sanderse onderdelen van de IJssellinie bij Olst.

Traditiegetrouw begon de dag bij het witte anjer perkje achter de Dijkpoort. Burgemeester Sanderse en Hattem’s oudste veteraan, de heer Wim van der Linde, hesen hier de veteranenvlag.

In Olst bezochten de veteranen twee belangrijke bunkers van de IJssellinie. Onder leiding van twee enthousiaste gidsen werden zij meegenomen in de geschiedenis. De IJssellinie is een geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten zou een kilometers lange en brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Hierdoor zou de opmars van de Russen worden vertraagd en kregen de geallieerden tijd om Nederland te hulp te schieten. Gelukkig liep alles anders en werd de IJssellinie niet gebruikt.

Waardevol

Tijdens de lunch was er tijd om uitgebreid bij te praten. Burgemeester Sanderse hecht veel waarde aan het organiseren van een lokale veteranendag: “Als gemeente vinden wij het be-langrijk een dag van ontmoeting te organiseren voor onze veteranen. Op deze dag spreken wij onze erkenning en waardering nog eens extra uit. Voor het belangrijke werk dat deze mannen en vrouwen tijdens oorlogsomstandigheden of bij vredesmissies hebben verricht, of nog steeds verrichten. Het is mooi om te zien hoe jong en oud elkaar vinden tijdens deze dag. Fijn om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.” 

Hattem telt ruim 80 veteranen.

(Ex-) militairen, mannen en vrouwen, jong en oud, die in dienst van Nederland verspreid over de hele wereld tijdens verschillende missies hebben gediend. Zij hebben zich ingezet voor het bevorderen van vrede, vrijheid en rechtsorde wereldwijd.

Veteranen Hattem 2023