Raad van State over bestemmingplan Buitengebied

Afgelopen donderdag is de voorlopige voorziening voor het bestemmingplan Buitengebied behandeld door de Raad van State. De staatsraad heeft aangegeven te overwegen om de al bekende initiatieven doorgang te laten vinden en het bestemmingsplan alleen te schorsen voor nieuwe nog niet in behandeling genomen initiatieven. Dit zou betekenen dat de 42 initiatiefnemers, waarvan het initiatief al door de gemeente is meegenomen in het bestemmingplan, door kunnen met hun aanvraag.

De definitieve uitspraak volgt over ongeveer 2 weken

Tot die tijd ligt het plan stil. Zodra de uitspraak er is, informeren we de initiatiefnemers (inwoners met een plan dat opgenomen is in dit bestemmingsplan) en besluiten we welke vervolgstappen nodig zijn. Wordt dus vervolgd.