Kruising Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg afgesloten van 18 - 21 oktober

Van vrijdag 18 oktober 19.00 uur tot en met maandag 21 oktober 06.00 uur is het kruispunt van de Zuiderzeestraatweg met de Geldersedijk afgesloten voor doorgaand verkeer en fietsers. De asfaltlaag wordt vernieuwd. Voor fietsers en automobilisten is een omleidingsroute ingesteld. Hulpdiensten kunnen wel gebruikmaken van de kruising.

Chocoladefestival

Het Chocoladefestival in de binnenstad van Hattem is goed bereikbaar via onderstaande omleidingsroutes. Komt u met de auto? De parkeerroute is met borden aangegeven. U kunt parkeren bij de haven, de Bleek, het parkeerterrein van Saturn en bij MFC de Marke.

Fiets: Hattem - Zwolle

Fietsers vanuit Hattem richting Zwolle volgen de omleiding over de Hanzeboog richting Zwolle.

Fiets: Zwolle - Hattem

Komt u vanaf Zwolle, fiets dan via de Hanzeboog (rode brug). Volg de borden volgen met de fietsomleiding.

Fiets: Zalk - Hattem

Woont u richting Zalk? De aannemer begeleidt fietsers langs de werkzaamheden op het kruispunt Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg.

Met de auto van en naar Hattem

Automobilisten krijgen het advies om via de A50/A28 van en naar Zwolle (en andersom) te gaan.

Oostersedijk - Hattem

Wilt u met de fiets vanaf de Oostersedijk richting Hattem (en andersom), dan kunt u tot en met zondag 20 oktober de Zuiderzeestraatweg oversteken. Daarna wordt de rotonde aangelegd en is dit niet meer mogelijk. U kunt in week 43 de aangegevens omleidingsroute volgen. 

Na 21 oktober

Vanaf 21 oktober tot en met 26 oktober vinden er nog werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg plaats. De werkzaamheden aan de weg en rotonde kunnen worden uitgevoerd volgens planning. De inschatting is dat de Zuiderzeestraatweg op tijd klaar is maar de aansluitingen Hilsdijk en Oostersedijk na de herfstvakantie nog een week afgesloten zijn. De aannemer zet  alles op alles om de periode van afsluiting zo kort mogelijk te houden.Dorcas en Kwekerij Souman zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Ook is het kruispunt Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg is dan weer open.

Bioscoopbon

Wij begrijpen dat het – vooral voor fietsers - lastig is dat zowel de Geldersedijk als de Zuiderzeestraatweg in onderhoud zijn. Om dit leed te verzachten, kunnen zij een bioscoopbon winnen. Scan hiervoor de QR code op het bord langs de omleiding.