Planning werkzaamheden Zuiderzeestraatweg

Vrijdag 18 oktober zijn de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg gestart. Deze werkzaamheden worden door KWS Infra Zwolle uitgevoerd voor de gemeente.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde Zuiderzeestraatweg/Hilsdijk hebben helaas vertraging opgelopen. Vooral het weer heeft parten gespeeld. Daarnaast kwamen er tijdens het verleggen van kabels en leidingen, meer kabels tevoorschijn dan door de nutsbedrijven waren voorzien. Hierdoor wordt het spannend of deze week alle werkzaamheden aan de weg en rotonde kunnen worden uitgevoerd volgens planning.

De inschatting nu is dat de Zuiderzeestraatweg op tijd klaar is. De aannemer schat in dat er op de rotonde Hilsdijk en Oostersedijk na de herfstvakantie nog twee weken (tot ongeveer 11 november) gewerkt wordt. Daarnaast zullen de beplantings-, verlichtings- en opruimwerkzaamheden langer doorlopen. De aannemer zet  alles op alles om deze periode zo kort mogelijk te houden.