Denk mee over de Omgevingsvisie Hattem

Wonen we over 20 jaar allemaal in een energieneutrale woning? Zijn er voldoende betaalbare huizen? Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare Hattemers blijven meedoen in de samenleving? En dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen?

Een aantal vragen waarover we uw mening willen weten. Wij gaan aan de slag met een toekomstvisie voor Hattem. Vanaf 2021 is het namelijk verplicht voor een gemeenten om een Omgevingsvisie te hebben. We ontwikkelen deze Omgevingsvisie Hattem in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, partners en andere belanghebbenden. En daarbij kijken we niet alleen naar woningen, bedrijven en de natuur. Maar ook hoe dit samenhangt met bijvoorbeeld zorg en welzijn. Denkt u over een aantal thema's mee?

We hebben een online vragenlijst samengesteld. Het invullen hiervan duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking!