Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Gooi geen afval in de put!

Regelmatig krijgt de gemeente meldingen van verstopte rioleringsputten binnen. Helaas vinden onze buitendienstmedewerkers bij controle vaak afval in de putten. Hier zitten ook vaak hondenpoepzakjes bij.

Wij vragen u om verschillende redenen géén hondenpoepzakjes of ander afval in het riool te gooien:

  • Het water van deze putten gaat naar een waterzuiveringsinstallatie of komt soms nog rechtstreeks in een waterloop terecht. Er mag dus enkel regenwater in. Vetresten, verfresten, olie of hondenpoepzakjes zijn een bedreiging voor vissen en dieren die afhankelijk zijn van zuiver water.
  • Vervuilde putten zorgen voor overlast in de straten. Bij hevige regenval kunnen ze leiden tot overstromingen, met ondergelopen straten en kelders als gevolg.
  • Voor onze collega’s is het geen pretje om de verstopte straatkolken aan te pakken die gevuld zijn met poepzakjes.

Mede namens de collega’s van de buitendienst: hartelijk dank voor uw medewerking!