Tijdelijke huisvesting: potentiele locaties

In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er op verschillende plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen gaat deze bouw niet snel genoeg. Daarom willen we op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren om de ergste druk van de woningmarkt te halen. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, statushouders of Oekraïense vluchtelingen.

Locatieonderzoek heeft geleid tot potentiele locaties

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar mogelijk geschikte locaties  om deze doelgroepen te huisvesten. Ook Hattemers konden hier suggesties voor geven tijdens een informatiebijeenkomst op 19 april 2023. 

Het locatieonderzoek heeft geleid tot een selectie van potentiele locaties die  geschikt zijn voor het bouwen van tijdelijke huisvesting. Er wordt gezocht naar meerdere locaties omdat niet alle tijdelijke woningen op één locatie worden gerealiseerd. Mogelijk volgen er in de toekomst nog meer locaties. De locaties zijn nog niet definitief. Het betreft:

  • Het nu braakliggend en voormalige terrein van Brimos in ’t Veen, ter hoogte van de 3e Industrieweg nummer 8.
  • Het zuidelijke deel van het weiland gelegen aan de Apeldoornseweg en Wilgenlaan (ter hoogte van Apeldoornseweg 22 t/m 26 en Wilgenlaan 24 t/m 26).

In gesprek met de omgeving voordat we een besluit nemen

Deze locaties in Hattem hebben we op dit moment op het oog voor het bouwen van tijdelijke woningen. Met de omwonenden van de locaties gaan we in gesprek tijdens inloopavonden. De eerste gesprekken vinden eind september plaats. De omwonenden krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. 

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders neemt na het gesprek met de omwonenden het besluit waar tijdelijke woningen worden gebouwd. De potentiele locaties die nu in beeld zijn gebracht zijn nog niet definitief aangewezen als locatie.  

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de tijdelijke woningen of over deze inloopbijeenkomsten. Op www.hattem.nl/tijdelijkehuisvesting vind je actuele informatie en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.