Binnenstad

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Toegankelijkheid Markt en plein rond kerk

Eind oktober wordt begonnen met het herinrichten van de Markt en het plein rond de kerk. Op de Markt komen gebakken klinkers te liggen, voor het bestraten van het Kerkplein en een deel van de Kerkhofstraat worden de huidige natuursteenkeien van de Markt hergebruikt. De werkzaamheden starten eind oktober en zijn uiterlijk in mei 2020 klaar.

Hebt u een vraag hierover? Neem dan contact op met Jurrian Lier, projectleider binnenstad. Dit doet u door een email te sturen naar gemeente@hattem.nl.

Vervangen leidingnet

Tot eind 2020 vervangen Vitens en Liander in de Hattemse binnenstad ongeveer 9 kilometer aan elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater. Zo is het leidingnet de komende decennia weer van uitstekende kwaliteit. De firma Siers voert de werkzaamheden names Vitens en Liander uit.

Wilt u meer weten over werkzaamheden en de planning? Kijk dan op www.onderhoudinhattem.nl

Klinker grijs

Klinker grjis