Het Veen verandert

Op korte en lange termijn heeft Hattem een grote behoefte aan woningen. Hattem staat niet voor niets in de top 10 van beste woongemeenten in Nederland van Elsevier. ’t Veen is een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen dicht bij de binnenstad, dicht bij de IJssel en uiterwaarden en goed bereikbaar.

Vanaf 28 februari ligt het bestemmingsplan voor het Consmematerrein ter inzage. Het voornemen is om hier 20 woningen te realiseren.

Momenteel is er nog veel zware bedrijvigheid op ’t Veen. Dat gaat niet goed samen met wonen. Daarom kijken wij, samen met de betreffende bedrijven of er mogelijkheden om zware bedrijvigheid te verplaatsen naar terreinen die beter geschikt zijn voor die bedrijven, zoals het Bedrijvenpark Hattemerbroek (H2O). In ’t Veen kunnen dan woningen gecombineerd worden met lichte bedrijfsactiviteiten, dienstverlening, educatie en recreatie. Zo ontstaat balans tussen wonen en ondernemen.

Hebt u een initiatief dat bijdraagt aan de verandering van ’t Veen? Neem dan contact op met Sybold Herder, projectleider van de gemeente Hattem: herder@hattem.nl of (038) 443 16 16.

Misschien hebt u belangstelling voor een van deze gebieden? Dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde.. Of u kunt een mail sturen naar Sybold Herder.

Ontwikkelingsperspectief 't Veen (pdf 13 Mb)
Woningbouwprogramma 't Veen (pdf 438 kb)

Nieuws

Nieuwsbrief ontwikkeling 't Veen (pdf 4,4 Mb)
Veel belangstellenden op informatieavond nieuwbouwlocatie 't Veen
Overeenkomst gemeente en Nikkels voor ontwikkeling deel ‘t Veen
Overeenkomst gemeente en Consmema voor ontwikkeling deel ‘t Veen