Woonzorglocatie Geldersedijk

Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. De wens van de gemeente is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

In dit gebied vindt u al woonzorgcentrum de Hof van Blom. Er is ruimte voor en behoefte aan meer woningen die zijn voorbereid op zorg. In het gebied komt daarnaast een integraal kindcentrum (IKC): twee basisscholen (Van Heemstra en De Zaaier) met voor- en naschoolse kinderopvang.

Woonzorglocatie Geldersedijk

Laatste nieuws

Informatieavond 21 november 2019

Tijdens deze druk bezochte informatieavond in de Van Heemstraschool presenteerde gemeente Hattem haar stedenbouwkundige visie op de woonzorgzone aan de Geldersedijk. Wat ons betreft wordt het een gebied met veel natuur, fiets- en wandelpaden en een aantal losse gebouwen in het groen. Een aantrekkelijke omgeving voor de ouderen die er gaan wonen en de kinderen die er naar school zullen gaan.

De aanwezige belangstellenden konden hun tips en opmerkingen voor het vervolg op papier zetten voor de gemeente. De tips en opmerkingen worden gebruikt om de visie verder uit te werken naar een Stedenbouwkundig Plan. Dat gebeurt de komende maanden. Het Stedenbouwkundig Plan wordt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Download de stedenbouwkundige visie (pdf, 30 mb)

Meer nieuws woonzorglocatie Geldersedijk

Contact

Voor meer informatie mail naar: geldersedijk@hattem.nl.