Woonzorglocatie Geldersedijk

Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. De wens van de gemeente is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

Er is nu al de Hof van Blom als woonzorgcentrum. Maar er is ruimte voor meer woningen die zijn voorbereid op zorg. Hier is ook behoefte aan. Daarnaast komt in dit gebied een integraal kindcentrum (IKC): twee basisscholen (Van Heemstra en De Zaaier) met voor- en naschoolse kinderopvang.

Woonzorglocatie Geldersedijk

Planning

  • Verhuizing ijsbaangebouw (datum is binnenkort bekend)

Laatste nieuws

Donderdag 11 juli waren ruim 100 mensen aanwezig bij de terugkomavond over de Woonzorglocatie Geldersedijk in de Van Heemstraschool. De betrokkenheid bij de ontwikkeling van dit Hattemse deel is groot.

Projectleider Sybold Herder gaf uitleg over de stappen die tot nu toe zijn gezet. De eerste inspiratiesessie, de werkateliers en waar dit alles toe heeft geleid. Er werden 4 modellen (A,B,C,D) getoond van het ijsbaanterrein en het terrein Hof van Blom/ Van Heemstraschool. Stedenbouwkundige Mark van der Heide gaf toelichting op de modellen. Daarnaast onderbouwde verkeerskundige Roelof-Jan Pierik wat er gebeurt met de verkeersdruk bij ieder ontwerp.

Na de pauze werd er in groepen nagedacht welke argumenten de gemeenteraad vooral moet meenemen. Het was snel duidelijk dat de aanwezigen niet allemaal het zelfde belang hadden. De afweging welk belang nou belangrijker was, gaf reden tot een goed gesprek. De uitkomsten van deze werksessie neemt het projectteam mee in de uitwerking.

Met deze avond werd een tussenstation bereikt. In de zomer wordt met het onderzoek verder gegaan en een collegevoorstel voorbereid. De wens is om uiteindelijk één model voor te stellen aan de gemeenteraad. Na het collegebesluit kunt u wederom uw argumenten aandragen waarom u de keuze van het college goed of juist minder goed vindt. Het streven is om het voorstel in november of december 2019 aan de gemeenteraad te sturen. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen gaat de uitwerking verder en wordt de aanbesteding voorbereid. Ook worden dan voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijk twee bestemmingsplantrajecten (IKC en wonen/zorg).

Meer nieuws woonzorglocatie Geldersedijk

Contact

Voor meer informatie mail naar: geldersedijk@hattem.nl