Stemmen bij volmacht

Als u op 23 mei niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door een volmacht te verlenen.

Hiervoor vult u de achterkant van de stempas in en geeft deze mee aan de gemachtigde. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. U kunt iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.

Als u iemand in een andere gemeente wilt machtigen of als u iemand wilt machtigen op een moment dat u nog geen stempas heeft, dan dient u een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar u op dinsdag 9 april als kiezer bent geregistreerd. Deze aanvraag moet uiterlijk 20 mei binnen zijn bij de gemeente waar de volmachtgever woont.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf 31 kb)