Energievoorziening Liander

De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. Wat er ook gebeurt, de energievoorziening moet in stand blijven. Het noodzakelijke werk blijft Liander ook in deze periode doen.

Niet urgente werkzaamheden uitgesteld

Samen met de andere netbeheerders is besloten bij klanten thuis tot 6 april alléén spoedeisende werkzaamheden te verrichten. Niet urgente werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met klanten, zijn daarom stilgelegd.

Wat doen we wel?

De monteurs van Liander blijven aan het werk om gas- of stroomstoringen op te lossen: 24 uur per dag. Ook wordt het energienet onderhouden. Juist om storingen te voorkomen. Wanneer Liander aan het energienet werkt, kan het zo zijn dat huishoudens tijdelijk zonder stroom zitten. U wordt hierover zo goed mogelijk geïnformeerd. Er wordt uitgelegd waarom zelfs in deze tijden werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij hopen dat Liander op uw begrip kan rekenen.

Hebt u vragen over het beleid van Liander met betrekking tot het coronavirus? Dat kunt u vinden op: www.liander.nl/corona/informatie.