Afval en milieu

 • Huishoudelijk afval

  De manier van afvalinzameling van huishoudens is vastgelegd in de afvalstoffenverordening.

 • Afval inleveren (milieustraat)

  De gemeente heeft een afvalinzamelstation of 'milieustraat' waar u uw afval kunt brengen.

 • Afvalcontainers

  Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers voor een efficiënte afvalinzameling.

 • Ondergrondse containers

  De locaties van alle ondergrondse containers in Hattem zijn in kaart gebracht.

 • Adoptie van een prullenbak

  Met het adopteren van een prullenbak kunt u zwerfafval in uw omgeving verminderen. Op deze manier kunt u een steentje bijdragen aan een schone buurt.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Zwerfvuil melden

  Heeft u ergens in Hattem zwerfvuil gezien? Meld het dan online aan de gemeente.

 • Energieloket Veluwe Duurzaam

  De website veluweduurzaam.nl is een energieloket en tegelijkertijd een platform waarop allerlei duurzame informatie en initiatieven van de Noord-Veluwe te vinden is.

 • Milieubeleid

  Het milieubeleid van de gemeente Hattem is gebaseerd op de Wet milieubeheer. De algemene zorgplicht en andere verplichtingen zijn hierin vastgelegd.

Uitgelicht