Afvalcontainers

Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers.

De containers dragen bij aan een efficiënte afvalinzameling. Het gaat hierbij om een container voor groente- tuin- en fruitafval (gft), een container voor oud papier en een container voor plastic, metaal en drankenkartons (pmd). De inzameling van restafval gebeurt via ondergrondse afvalcontainers. Voor deze containers heeft elk adres een milieupas.

Wat hoort waar?

Op de website van ROVA staat een handig overzicht. Daarop ziet u welk afval in welke container hoort en waar het overige afval naartoe moet.

Gebruik van de containers

De containers zijn eigendom van ROVA en u krijgt ze in bruikleen. Beschadiging of verdwijning is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat het uw schuld niet was.

De containers horen, net als de milieupas, bij uw huis. Bij verhuizing moeten deze bij of in het huis blijven staan of liggen. Laat de containers leeg en schoon achter als u verhuist. Leg onderin een krant om uw container schoon te houden. Beschilder of beplak de afvalcontainers niet.

Treft u na verhuizing geen containers aan op uw nieuwe adres? Of niet de juiste containers?  Neem dan contact op met de klantenservice van ROVA via nummer (038) 427 37 77.