Energieloket Veluwe Duurzaam

De gemeente Hattem zet zich samen met bewoners en bedrijven in voor een duurzame gemeente.

Met het energieloket wil de gemeente een impuls geven aan duurzaam bouwen, wonen en leven. U kunt bij het energieloket onder andere terecht voor informatie over energiebesparende maatregelen en subsidies. Daarnaast biedt de website een plek aan initiatieven met aandacht voor natuur en milieu.

www.veluweduurzaam.nl