Huishoudelijk afval

ROVA is in Hattem de inzamelaar van het huishoudelijke afval.

De afvalstoffenverordening bepaalt de manier van afvalinzameling van huishoudens. In deze afvalstoffenverordening staat wie het afval mag aanbieden, wat u mag aanbieden, wie het afval inzamelt en onder welke voorwaarden deze inzameling plaatsvindt.

Omgekeerd inzamelen

In Hattem wordt 'omgekeerd ingezameld'. Waardevolle, herbruikbare grondstoffen zamelen we als dat kan huis-aan-huis in. Deze herbruikbare afvalstoffen kunt u gratis aanbieden.

U kunt uw restafval naar een ondergrondse container brengen. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer is vastgesteld op € 1,80 per lediging. Jaarlijks ontvangt u een afrekening voor het totaal aantal aanbiedingen.

Afvalkalender

  • U kunt online de afvalkalender van de ROVA bekijken.
  • Voor de smartphone, iPad en tablet is een afvalkalender-app beschikbaar. Deze kunt u gratis downloaden in de 'store' (zoek op ROVA).