Huishoudelijk afval

De manier van afvalinzameling van huishoudens is vastgelegd in de afvalstoffenverordening.

In deze afvalstoffenverordening is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt.

ROVA is in Hattem de inzamelaar van het huishoudelijke afval.

Omgekeerd inzamelen

Met ingang van 2016 wordt in geheel Hattem 'omgekeerd ingezameld'. Waardevolle herbruikbare grondstoffen worden waar mogelijk huis-aan-huis ingezameld. Deze herbruikbare afvalstoffen kunt u kosteloos aanbieden.

Sinds januari 2016 brengt elk huishouden in Hattem restafval naar ondergrondse containers. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer is vastgesteld op € 1,80 per lediging. Jaarlijks ontvangt u een afrekening voor het totaal aantal aanbiedingen op het systeem.

Afvalwijzer

  • Op www.rova.nl kunt u uw postcode en huisnummer invullen om de kalender te bekijken.
  • Voor de smartphone, iPad en tablet is een afvalwijzer-app. Deze kunt u gratis downloaden in de 'store' (zoek op ROVA).