Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Huishoudelijk afval

De afvalstoffenverordening bepaalt de manier van afvalinzameling van huishoudens.

In deze afvalstoffenverordening staat wie het afval mag aanbieden. Ook staat erin wat u mag aanbieden, wie het afval inzamelt en onder welke voorwaarden deze inzameling plaatsvindt.

ROVA is in Hattem de inzamelaar van het huishoudelijke afval.

Omgekeerd inzamelen

Met ingang van 2016 wordt in geheel Hattem 'omgekeerd ingezameld'. Waardevolle, herbruikbare grondstoffen zamelen we als dat kan huis-aan-huis in. Deze herbruikbare afvalstoffen kunt u gratis aanbieden.

Sinds januari 2016 brengt elk huishouden in Hattem restafval naar ondergrondse containers. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer is vastgesteld op € 1,80 per lediging. Jaarlijks ontvangt u een afrekening voor het totaal aantal aanbiedingen.

Afvalwijzer

  • Op www.rova.nl kunt u uw postcode en huisnummer invullen om de kalender te bekijken.
  • Voor de smartphone, iPad en tablet is een afvalwijzer-app. Deze kunt u gratis downloaden in de 'store' (zoek op ROVA).