Automatische incasso

Hebt u al eens een machtiging voor automatische incasso afgegeven? En hebt u deze machtiging het afgelopen jaar niet ingetrokken? Dan geldt deze ook voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 (gecombineerd met de afrekening diftar 2018).

Bij automatische incasso schrijft de gemeente de belasting die u moet betalen in 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening af. De datum op de aanslag is 28 januari 2019. De gemeente schrijft de eerste termijn af rond 28 februari 2019, en de laatste rond 30 september 2019. Elke termijnbetaling is ongeveer even groot.

Machtiging

Wilt u in 2019 voor het eerst gebruikmaken van de mogelijkheid de belastingaanslag in termijnen te betalen? U kunt de gemeente dan machtigen om de belasting automatisch te innen. Hiervoor kunt u een machtigingskaart ophalen of opvragen bij balie Belastingen. U kunt de aanvraag voor automatische incasso ook online doorgeven met uw DigiD.

Automatische incasso aanvragen

Let op: als er geen of onvoldoende saldo op uw rekening staat, kan de gemeente het termijnbedrag niet afschrijven. Gebeurt dit vaker dan twee keer, dan vervalt de automatische incasso. Het is daarom belangrijk dat er steeds voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Wijziging rekeningnummer

Hebt u een ander rekeningnummer (IBAN) gekregen? Deze wijziging kunt u online doorgeven met uw DigiD.

Rekeningnummer automatische incasso wijzigen