Kwijtschelding aanvragen

Als uw aanslag is vastgesteld en u niet in staat bent deze aanslag te betalen (ook niet door middel van een betalingsregeling), kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen.

Voor welke belastingen?

U kunt kwijtschelding aanvragen van de volgende belastingen:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerende-zaakbelastingen
  • afrekening diftar (gedeeltelijk)*

* Het aantal aanbiedingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend is gebonden aan een maximum. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 34 ledigingen. Bij overschrijding van deze aantallen dient u de kosten hiervoor zelf te betalen.

Beoordeling

Het is niet zo dat u al voor kwijtschelding in aanmerking komt als u een laag inkomen heeft. Ook andere zaken zijn bij de beoordeling van belang, zoals vermogen en eventuele schulden.

Kwijtschelding wordt niet verleend als u beschikt over vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: bezittingen verminderd met de bedragen die u schuldig bent aan schuldeisers. De kwijtscheldingsregeling verstaat onder vermogen onder andere: bank-/girosaldi en/of contant geld, auto, grond, garage, tweede woning, boot, stacaravan, effecten, vorderingen en spaarbrieven. Maar ook de overwaarde van uw eigen huis. Dat is de waarde van het leeg op te leveren huis bij onderhandse verkoop, verminderd met de hypotheekschuld die nog openstaat.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt direct online een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt ook een formulier ophalen bij balie Belastingen.

Kwijtschelding belastingen 2018 aanvragen met DigiD

Het verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken van inkomsten en uitgaven zijn bijgevoegd. Het duurt minimaal acht weken voordat uw verzoek is afgehandeld. Wij doen ons best de verzoeken zo snel mogelijk af te handelen. Soms kan uw verzoek niet meteen in behandeling worden genomen omdat u niet alle documenten hebt meegestuurd. Vanzelfsprekend duurt het dan langer. De uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding krijgt u altijd per brief.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar volledige kwijtschelding hebt gekregen, dan kan de gemeente uw verzoek automatisch toetsen. Hiervoor moet u wel toestemming hebben gegeven. De gemeente zal dan relevante gegevens (inkomen, tegoeden, bezit auto etc.) laten toetsen door het inlichtingenbureau. Voldoen deze gegevens aan de normen van kwijtschelding dan ontvangt u automatisch schriftelijk bericht. Een verzoekformulier hoeft u dan niet meer in te vullen.

Uitgelicht