Kwijtschelding aanvragen

Hebt u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Lees hier wat de voorwaarden zijn, en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Voor welke belastingen?

Als inwoner kunt u kwijtschelding aanvragen van de volgende belastingen:

  • afrekening diftar (gedeeltelijk)
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing vast recht

Als u kwijtschelding aanvraagt, geven wij onze beslissing door aan het GBLT

Kwijtschelding voor welke bedragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor bedragen die u (deels) nog moet betalen. Ook kunt u kwijtschelding vragen voor bedragen die u korter dan 3 maanden geleden hebt betaald. Hebt u de belasting langer geleden betaald? Dan is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Voor de afrekening diftar, dat zijn de ondergrondse containers, geldt een maximumbedrag waarvoor u kwijtschelding kunt krijgen. Dit maximum is het bedrag voor 20 aanbiedingen. Hebt u meer aanbiedingen gedaan, dan kunt u daarvoor geen kwijtschelding krijgen.

Aanvragen

U kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen:

  • Online. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.
  • Met een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij Balie Belastingen.

Kwijtschelding 2019 aanvragen met DigiD

Zorg ervoor dat u de formulieren volledig invult, en alle gevraagde stukken bijvoegt. Dan pas nemen we uw verzoek om kwijtschelding in behandeling. Uitstel van betaling verlenen we pas na ontvangst van het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar volledige kwijtschelding hebt gekregen, dan kan de gemeente uw verzoek automatisch toetsen. Hiervoor moet u wel toestemming hebben gegeven. De gemeente laat dan relevante gegevens zoals inkomen, tegoeden en bezit auto toetsen door het inlichtingenbureau. Voldoen deze gegevens aan de normen voor kwijtschelding? Dan ontvangt u automatisch schriftelijk bericht. Een verzoekformulier hoeft u dan niet meer in te vullen.

Vragen?

Bij Belastingen en WOZ vindt u meer informatie over de belastingen en de actuele tarieven.

Kijk ook eens bij onderstaande onderwerpen. Misschien zit het antwoord op uw vragen hier al bij.