Voormelding WOZ-waarde 2019

Controleer de voorlopige WOZ-waarde 2019. U kunt de gegevens van uw woning inzien en wijzigingen doorgeven.

WOZ-waarde is belangrijk

Een correcte WOZ-waarde van uw woning is van groot belang. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt als grondslag voor diverse belastingen, maar bijvoorbeeld ook voor de berekening van hypotheek, huur en verzekeringen. Een te hoge WOZ-waarde is niet wenselijk. Daarbij kan een te lage WOZ-waarde problemen opleveren bij de verkoop van de woning of het verkrijgen van een hypotheek. Daarom wil en moét de gemeente een marktconforme waarde van de woning vaststellen. Daarbij is het van groot belang dat alle gegevens juist zijn. Zo kan ook een bezwaar- of beroepsprocedure worden voorkomen.

WOZ-waarde bekijken

Wij willen u graag betrekken bij de geregistreerde gegevens van uw woning. Daarom krijgt u de mogelijkheid om de voorlopige WOZ-waarde voor 2019 van uw woning en de geregistreerde kenmerken van uw woning te bekijken en hierop te reageren door middel van een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is beschikbaar tussen 1 en 15 november 2018.

U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Heeft u geen DigiD? U kunt dit aanvragen op www.digid.nl.

Vragenlijst voormelding WOZ-waarde 2019

Is er sprake van lopende bouwactiviteiten? Dan zijn deze wijzigingen nog niet meegenomen in de voormelding. Dit wordt altijd in december beoordeeld en zal dan nog kunnen leiden tot een andere WOZ-waarde.

U heeft tot 15 november 2018 de mogelijkheid om een reactie op uw voorlopige WOZ-waarde te geven. Uw informatie geeft de taxateur van de gemeente beter inzicht in de kenmerken, voorzieningen, staat van onderhoud en de kwaliteit van uw woning.

Uitgelicht