Reguliere procedure

Voor eenvoudige aanvragen, zoals bouwen en slopen, geldt een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen. Lukt het niet om binnen deze termijn een beslissing te nemen? Dan wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Ben jij, of is iemand anders, het niet eens met de beslissing die wij nemen? Binnen 6 weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Ook een belanghebbende kan dat doen. Ben je het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank. Eventueel kun je ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kun je een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Je moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd.

Stappen in het aanvraagproces van de reguliere procedure

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning doorloop je in grote lijnen 4 stappen.

Stap 1 - Aanvragen

De omgevingsvergunning vraag je aan via www.omgevingsloket.nl. In het Omgevingsloket kun je eerst een vergunningscheck doen. Je voert de locatie en de werkzaamheden in. Vervolgens zie je of jouw plannen vergunnings- of meldingsplichtig zijn. Of misschien wel vergunningvrij. Als je een vergunning nodig hebt, dan kun je deze online aanvragen. Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Heb je nog geen DigiD? Vraag er één aan op www.digid.nl.

Het systeem vertelt je welke gegevens je moet invullen. En welke documenten je moet aanleveren. In het Omgevingsloket kun je ook aangeven of je gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Bij de meer complexe projecten is dit gewenst. Het vooroverleg heeft geen formele status. Een aanvraag kun je eventueel ook op papier indienen.

Stap 2 - Berichtgeving

Wij sturen je een bericht van ontvangst. Je krijgt dan meer informatie over de procedure. Wij publiceren je aanvraag in de huis-aan-huiskrant. Ook controleren we of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, krijg je hiervan bericht. Wij geven daarbij aan binnen welke termijn je de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Beoordeling

Wij beoordelen je aanvraag inhoudelijk. We bekijken of je aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijken we naar de regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Ga je bouwen? Dan toetsen wij je aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid en ventilatie.

Stap 4 - Beslissing

Wij laten je binnen 8 weken weten of je wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die je nodig hebt om je aanvraag compleet te maken (zie stap 2), komt bovenop onze beslistermijn. Heb je een ingewikkeld project? Dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Wij publiceren de vergunning in de huis-aan-huiskrant. Belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is de vergunning definitief.