Uitgebreide procedure

Voor complexere aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn daarbij is 26 weken. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure kan de vergunning níet van rechtswege worden verleend.

Voordat wij de omgevingsvergunning kunnen verlenen, leggen wij 6 weken lang een ontwerpvergunning ter inzage. Iedereen die het niet eens is met de ontwerpvergunning kan hierop reageren.

Na deze termijn van 6 weken (de zogenaamde zienswijzetermijn) nemen wij een definitieve beslissing. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank. Eventueel kun je daarna nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kun je een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Je moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd.