Planschade

Wij kunnen een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. Je kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade. Een paar voorbeelden:

  • Het uitzicht over weilanden vanuit je huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
  • Naast je huis komt een kinderdagverblijf.
  • Het terras bij je café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van je woning of verlies van je inkomsten. Misschien kom je in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij of zij adviseert ons of je wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Wij beslissen over je aanvraag en bepalen het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Je krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat wij jouw pand hebben aangekocht of onteigend.

Ook bij landelijke projecten (rijksprojecten) kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld als er een nieuwe snelweg aangelegd wordt. Hierover lees je meer op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • Je hebt schade geleden aan jouw eigendom (je bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade door planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen).
  • Je vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden. Dat wil zeggen: er is geen bezwaar meer mogelijk tegen het plan of de vergunning.
  • Je hebt goede argumenten waarom je de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • Je hebt nog niet op een andere manier een schadevergoeding gekregen.

Kosten

Je betaalt € 300 voordat wij je aanvraag in behandeling nemen. Dit moeten wij wettelijk van je vragen.

Als wij je aanvraag voor een schadevergoeding accepteren, krijg je de € 300 terug. Dat geldt ook bij een gedeeltelijke acceptatie. Je krijgt het bedrag niet terug als wij de schadevergoeding niet toekennen.

Aanvraag

Je vraagt de vergoeding van planschade bij ons aan.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade te kunnen doen moet je het volgende aanleveren:

Het formulier en kopie eigendomsbewijs kun je sturen naar: Gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.