Omgevingsplan

Je wilt weten of je een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen je je als ondernemer moet houden. Of je mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Hattem.

Dit Omgevingsplan geldt straks voor het hele grondgebied van Hattem. In dit plan staan regels die helpen om ontwikkelingen in Hattem mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving (alles wat je ziet, ruikt of hoort) helpt te beschermen. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu.

Waarom één omgevingsplan?

Nu staan deze regels nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Bovendien kunnen regels en begrippen uit bestemmingsplannen en de uitleg daarvan per gebied verschillen. Door regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Zo kunnen we beter inspelen op grote ontwikkelingen en zorgen voor een goed ingerichte, veilige en gezonde stad. Ook zie je sneller en makkelijker welke regels er gelden op een bepaalde plek. De regels komen namelijk in het nieuwe omgevingsloket.